Bibliografie selectiva

Complexul arheologic Tibiscum:

Cărţi:

Doina Benea, Petru Bona, Tibiscum, Ed. Museion, Bucureşti, 1994.

Articole:

Doina Benea, Les Lampes de Tibiscum, “Dacia”, XXIV, 1990, p.139-168.

Doina Benea, Einige Bemerkungen über die palmyrenischen Grabdenkmäler von Dakien, “Analele Banatului”, II, 1990, p.188-194.

Doina Benea, Vicusul militar de la Tibiscum, “Analele Universităţii din Timişoara”, seria Filosofie, Ştiinţe Socio-umane, III, 1991, p.37-47.

Doina Benea, Der Kastellvicus von Tibiscum, “Actele Colocviului Internaţional Romano-Elveţian - oct. 1991, Deva”, Cluj-Napoca, 1993, p.173-178.

Doina Benea, Vicus tibiscensi. Contribuţii cu privire la istoria vicilor militari din Dacia, SCIVA, XLIII, 1993, 3, p.261-291.

Doina Benea, Castrul de pământ (I) de la Tibiscum, “Banatica”, XII, 1, 1993, p.213-218.

Doina Benea, Castrul mic de la Tibiscum, “Studii de Istorie a Banatului”, XVI (1992), 1993, p.91-106.

Doina Benea, Die Lampenproduction aus Tibiscum und ihr Vorbreitungsareal, “Actes du XIX Congres International REI CRETARIAE ROMANAE FAUTORES Timişoara aug.-sept. 1994”, 1995, p.59-62.

Doina Benea, Oraşul antic Tibiscum. Consideraţii istorice şi arheologice, “Apulum”, XXXII, 1995, p.149-172.

Doina Benea, Die Glasperlenwerkstatt von Tibiscum und die Handelsbeziehungen mit dem Barbaricum, “Akten Perlensymposium, Mannheim, nov. 1994”, 1996, p.61-74.

Doina Benea, Un atelier de verrier á Tibiscum, “Actes du XIXe Congres International de l’Histoire de la Verre, Amsterdam 28 aug.- 4 sept. 1995”, Amsterdam, 1996, p.193-200.

Doina Benea, Epigraphica (I), “Civilizaţia romană în Dacia”, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, p.107-115.

Dana Gruia, Terra Sigillata de la Tibiscum, în “BCSS” 1/1995, p. 87-90.

Alexandru Flutur, Despre două ştampile tegulare de la Tibiscum, în “AnB” VII-VIII/2000, p. 373-376.

Călin Timoc, Monumente epigrafice ale cohortei I Sagittariorum la Tibiscum, în “BCSS” 2/1996, p. 117-121.

Dorel Micle, Un posibil amfiteatru roman la Tibiscum, loc. Jupa, jud. Caraş-Severin, în Patrimonium Banaticum, I, 2002, p. 87-93

Glosar:

Enciclopedia Civilizatiei Romane, coord. Dumitru Todor, Ed. Stiintifica, Bucuresti, 1982

Dictionar de Istorie Veche a Romaniei, coord. D. M. Pippidi, Ed. Stiintifica, Bucuresti, 1976

Enciclopedia Arheologiei si Istoriei Vechi a Romaniei, vol. 1 - 3, coord. C-tin Preda, Ed. Enciclopedica, Bucuresti, 1994 - 2000

 

back    next